Vaste beugels

De vaste beugel is een systeem dat elke tand of kies in alle richtingen kan verplaatsen en wordt ook wel slotjes- of plaatjesbeugel genoemd. Met op maat gemaakte brackets (slotjes) worden de tanden en kiezen met een draad op de goede plaats geduwd. Eventuele elastiekjes zorgen ervoor dat de boven- en ondertanden goed op elkaar passen. Er zijn verschillende soorten vaste beugels.

Conventionele brackets

De draad in het slot van de bracket wordt bij de conventionele brackets vastgehouden met elastiekjes (modules) of draadjes (stalen ligatuur). Tijdens de controles vervangt de orthodontist of orthodontie-assistent de modules of ligatuurtjes.

Zelfligerende brackets

Het is belangrijk dat de beugeldrager zo min mogelijk ongemakken ervaart van de beugel. Daarom zijn er continu nieuwe ontwikkelingen binnen de orthodontie. De uitdaging is om met steeds kleinere krachten te werken waardoor het gebit beter, maar ook met minder pijn, beweegt. Daarnaast speelt mondhygiëne een belangrijke rol want het gemakkelijk kunnen reinigen van de brackets is van groot belang voor een gezond gebit.

De nieuwste ontwikkeling is het systeem met zelfligerende brackets. Deze brackets zijn kleiner en de draad wordt op een slimme manier in het slot vastgehouden met deurtjes of klepjes. Hierin heb je nog twee variaties, namelijk een passief of een actief klepje.
Door klepjes in plaats van ligatuurtjes te gebruiken krijg je veel minder wrijving tussen bracket en draad, waardoor de benodigde krachten kleiner zijn om de tanden en kiezen te verplaatsen met als mogelijk voordeel een snellere behandeling en minder ongemak dan bij het conventionele systeem. De zelfligerende brackets zouden daarnaast ook minder plaque moeten vasthouden en beter te reinigen zijn.
Er zijn verschillende merken en types van het zelfligerende bracket-systeem. Bij ons wordt met het Damon-systeem gewerkt, dat een passief klepje heeft.

 

Menu