Privacyregeling en geheimhouding

Cliëntinformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of medegedeeld zonder overleg met de orthodontist en medeweten van de cliënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor het medisch onderzoek (verwijzing) en na uw schriftelijke toestemming. Ook de gegevens die u invult op onze website worden uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld.

Menu