Patiëntendossier

Als patiënt bij onze praktijk heb je te allen tijde het recht om je persoonlijke gegevens in te zien. Inzage kan je gemakkelijk aanvragen middels een schriftelijk verzoek. Mocht het voorkomen dat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat en wil je iets laten wijzigen of verwijderen, geef dit dan schriftelijk door aan je orthodontist.

Menu